Her får du oversikt over datasett fra Miljødirektoratet. Katalogen inneholder kun datasett som tidligere lå under Klima- og forurensningsdirektoratets temaområder. Du får utfyllende beskrivelse av datasettene og lenker videre til dataene der disse er tilgjengelig.
For en samlet oversikt over direktoratets geografiske datasett og tjenester se kartkatalog.
Les mer >>

Datasett: